نسخه 31.0
تاریخ به روز رسانی: 3 شهريور 1397
 • اضافه شدن امکان پرداخت آنلاین و تمدید خودکار نرم افزار
نسخه 30.1
تاریخ به روز رسانی: 1 مرداد 1397
 • رفع خطای 116 و 117 پس از به روزرسانی نسخه 30.0
نسخه 30.0
تاریخ به روز رسانی: 25 تير 1397
 • اضافه شدن تعرفه خیریه برای محاسبات بیمه نیروهای مسلح : در فرم تغییر تعرفه، گزینه تعرفه خیریه را برای محاسبات تعرفه خیریه انتخاب نمایید.
نسخه 29.2
تاریخ به روز رسانی: 12 تير 1397
 • تغییرات ظاهری در فرم تغییر تعرفه
نسخه 29.1
تاریخ به روز رسانی: 2 تير 1397
 • اصلاحیه تعرفه 97 بیمه نیروهای مسلح (گرافی تعرفه خصوصی و گرافی تعرفه خیریه)
 • امکان ثبت ویزیت بیمه سلامت به تفکیک کدهای ویزیت خدمت، آزمایش، تصویربرداری، دارو و عادی : از طریق منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، (گزینه نمایش کدهای ویزیت سلامت به تفکیک) قابل تنظیم است.
نسخه 29.0
تاریخ به روز رسانی: 1 تير 1397
 • اعمال تعرفه سال 97 برای بیمه نیروهای مسلح شامل ویزیت، گرافی و سایر خدمات (لطفا پس از به روزرسانی مبالغ ویزیت را بررسی و در صورت نیاز اصلاح نمایید.)
نسخه 28.0
تاریخ به روز رسانی: 12 خرداد 1397
 • اعمال ضریب ریالی جدید سال 97 برای بیمه سلامت، تامین اجتماعی و شرکت نفت
 • اعمال تعرفه ویزیت 97 برای کلیه بیمه ها (لطفا پس از به روزرسانی مبالغ ویزیت را بررسی و در صورت نیاز اصلاح نمایید.)
 • اعمال تعرفه گرافی بیمه سلامت، تامین اجتماعی و شرکت نفت
 • رفع خطای نمایش تعداد نسخ صندوق سلامت همگانی و ایرانیان در روکش بیمه سلامت
نسخه 27.0
تاریخ به روز رسانی: 10 اسفند 1396
 • اعمال روکش جدید بیمه سلامت
نسخه 26.0
تاریخ به روز رسانی: 23 بهمن 1396
 • تغییر لیست بیمه تامین اجتماعی : در نسخه مربوط به پزشک، گزارش مربوط به لیست بیماران بیمه تامین اجتماعی تغییر پیدا کرد. با حذف برخی ستونها، این گزارش از حالت افقی به حالت عمودی تغییر پیدا کرد و تعداد بیشتری از بیماران را در یک صفحه نمایش می دهد.
 • تغییر در روکش بیمه سلامت : در پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات خروجی بیمه سلامت، گزینه ای اضافه شد که با انتخاب و یا عدم انتخاب آن نحوه شمارش تعداد نسخ برای روکش بیمه سلامت تعیین می شود. کاربرد این گزینه برای نسخی است که ویزیت و خدمت همزمان ثبت شده باشد. (مانند ویزیت و گرافی)
 • تغییر در فایل خروجی بیمه : در صورتی که کد کامپیوتری در اطلاعات اولیه سیستم برای بیمه ثبت نشده باشد، در نسخه پزشک، شماره نظام پزشکی در تگ مربوط به کد کامپیوتری قرار می گیرد.
نسخه 25.0
تاریخ به روز رسانی: 12 آذر 1396
 • اضافه شدن صندوق بیمه سلامت همگانی و تغییر خروجی و روکش بیمه سلامت (نسخ مربوط به بیمه سلامت همگانی در فایل NOS15 ذخیره می شود.) پیش از این، این نسخ در صندوق ایرانیان ثبت می شد.
 • با وارد کردن سریال دفترچه بیمه سلامت در فرم ورود نسخ، مستقل از صندوق بیمه، اطلاعات بیمار نمایش داده می شود.
نسخه 24.0
تاریخ به روز رسانی: 16 آبان 1396
 • ثبت گرافی پری اپیکال : در بیمه تامین اجتماعی، جهت ثبت گرافی پری اپیکال، شماره دندان را نیز می توانید مشخص کنید. در صورت ثبت به تفکیک دندان، شماره دندان نیز در لیست بیمه تامین اجتماعی نمایش داده می شود.
 • روکش بیمه سلامت : محاسبات تعداد نسخ ویزیت و خدمت در روکش بیمه سلامت تغییر پیدا کرد. نسخی که به صورت همزمان دارای ویزیت و خدمت هستند، در هر دو ستون ویزیت و خدمت، تعداد لحاظ می شود. (مانند نسخ ویزیت و گرافی)
نسخه 23.2
تاریخ به روز رسانی: 12 شهريور 1396
 • امکان ثبت تعرفه دولتی در اعمال تعرفه سال 96 نرم افزار مطب
نسخه 23.1
تاریخ به روز رسانی: 5 شهريور 1396
 • تغییرات در فایل خروجی بیمه سلامت : در تگ های ND و RD در فایل خروجی بیمه سلامت، تاریخ با فرمت yyyymmdd درج می شود. پیش از این تاریخ با فرمت yymmdd درج می شد.
نسخه 23.0
تاریخ به روز رسانی: 1 شهريور 1396
 • اعمال ضریب ریالی جدید سال 96 برای بیمه سلامت، تامین اجتماعی و شرکت نفت
 • اعمال تعرفه ویزیت 96 برای کلیه بیمه ها (لطفا پس از به روزرسانی مبالغ ویزیت را بررسی و در صورت نیاز اصلاح نمایید.)
 • اعمال تعرفه گرافی 96 بیمه نیروهای مسلح
 • (پس از به روزرسانی، می توانید قیمت نسخ ثبت شده را در بازه زمانی مشخص تغییر دهید. در خصوص تاریخ اعمال تعرفه های جدید، با اداره بیمه استان خود تماس بگیرید)
نسخه 22.0
تاریخ به روز رسانی: 13 تير 1396
 • اعمال تعرفه های دندانپزشکی سال 1396 بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن فایل تعرفه و ضوابط خدمات دندانپزشکی سال 1396 بیمه نیروهای مسلح در فرم تغییر تعرفه
نسخه 20.1
تاریخ به روز رسانی: 23 خرداد 1396
 • رفع خطای 208 در هنگام ورود نسخ : این خطا با آپدیت نسخه 20.0 نرم افزار ایجاد شده بود که در نسخه 20.1 خطا مرتفع گردید.
نسخه 20.0
تاریخ به روز رسانی: 22 خرداد 1396
 • اضافه شدن شماره نظام پزشکی پزشک درخواست کننده : در بیمه نیروهای مسلح، برای نسخ پزشک معتمد، امکان ثبت شماره نظام پزشکی پزشک درخواست کننده فراهم گردید. شماره نظام پزشکی پزشک درخواست کننده در فایل خروجی مربوطه به پزشک معتمد نیز قرار می گیرد.
نسخه 19.2
تاریخ به روز رسانی: 19 فروردين 1396
 • بهینه سازی بانک اطلاعاتی: در منوی پشتیبانی اطلاعات، گزینه 'بهینه سازی بانک اطلاعاتی' اضافه شده است. با کلیک بر روی این گزینه، بانک اطلاعاتی بهینه شده و خطاهای احتمالی نیز رفع می گردد. (قبل از اجرا، به صورت خودکار توسط برنامه فایل پشتیبان تهیه و سپس بهینه سازی انجام می شود.)
نسخه 19.1
تاریخ به روز رسانی: 27 بهمن 1395
 • تغییر کدهای پالپکتومی در دندانهای پایین راست و پایین چپ در بیمه نیروهای مسلح
نسخه 19.0
تاریخ به روز رسانی: 25 دي 1395
 • افزودن خروجی بیمه شرکت نفت: برای نسخ بیمه شرکت نیز همانند بیمه نیروهای مسلح و بیمه سلامت، امکان تهیه فایل خروجی به نرم افزار اضافه گردید.
 • امکان ثبت چند خدمت به صورت همزمان در فرم ورود نسخ: در فرم ورود نسخ در صورتی که یک خدمت ثبت شود، فرم بسته نمی شود و می توان در همان فرم تمامی خدمات را ثبت کرد و پس از ثبت همه خدمات، نسخه را در همان فرم ثبت نمود.
 • بهبود مدیریت خطای 134 برای تهیه فایل پشتیبان
نسخه 18.1
تاریخ به روز رسانی: 1 دي 1395
 • گزارش و خروجی بیمه سلامت: مشکل عدم نمایش نسخ بیمه سلامت در قسمت خروجی بیمه و گزارش، که با آپدیت 18.0 ایجاد شده بود، رفع گردید.
نسخه 18.0
تاریخ به روز رسانی: 29 آذر 1395
 • اضافه شدن بیمه شرکت نفت: بیمه شرکت نفت به لیست بیمه ها اضافه گردید. خدمات تعریف شده برای این بیمه در فرم تغییر تعرفه قابل مشاهده است. ضمنا از طریق آیکن گزارش، گزارشهای مربوط به این بیمه در دسترس می باشد.
نسخه 17.0
تاریخ به روز رسانی: 30 مهر 1395
 • اضافه شدن آیکن پاک کردن در فرم ورود نسخ : در صورتی که اطلاعات اشتباه در این فرم نمایش داده شود، با فشردن بر روی این آیکن، می توانید فرم را پاک کرده و برای ثبت نسخه جدید آماده نمایید.
 • جلوگیری از ورود اعداد در قسمت نام و نام خانوادگی فرم ورود نسخ : به منظور اشتباه کاربر جهت تایپ شماره دفترچه در قسمت نام و نام خانوادگی بیمار، از ثبت اعداد در قسمت های مذکور ممانعت به عمل آمد.
نسخه 16.6
تاریخ به روز رسانی: 24 مهر 1395
 • اضافه شدن کدهای آلوئولوپلاستی در گروه خدمات جراحی برای بیمه نیروهای مسلح : کدهای 86100، 86200، 86300، 86400، 86500 و 86600 با تعرفه عمومی 928800 ریال و تعرفه خصوصی 1263600 ریال اضافه گردید. تعرفه تخصصی، برای جراح فک و صورت اعمال می شود.
نسخه 16.5
تاریخ به روز رسانی: 14 شهريور 1395
 • اضافه شدن آیکن گزارش آماری به صفحه اول برنامه : در این گزارش لیستی از خدمات انجام شده در یک ماه مشخص برای بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی به تفکیک پزشک به صورت گروه بندی شده نمایش داده می شود.
نسخه 16.4
تاریخ به روز رسانی: 12 شهريور 1395
 • امکان تهیه خروجی مجزا برای کدهای 90500 تایید پزشک معتمد و 90501 رد تایید پزشک معتمد در بیمه نیروهای مسلح (فایل Den3)
نسخه 16.3
تاریخ به روز رسانی: 6 شهريور 1395
 • امکان مرتب سازی لیست جانبازان در ابتدا و یا انتهای لیست خروجی بیمه نیروهای مسلح (از طریق، منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، گزینه 'نسخ جانبازان در ابتدای فایل خروجی بیمه و گزارش چاپی قرار گیرد')
نسخه 16.2
تاریخ به روز رسانی: 5 شهريور 1395
 • غیرفعال کردن خدماتی که در سال 95 در تعهد بیمه نیروهای مسلح نیستند (ترمیم اچ شیمیایی برای دندانهای دائمی و شیری، ترمیم بیلداپ، اینله و آنله، مریلند بریج برای همه دندانها بجز دندان 1 و 2، فیشورسیلنت برای همه دندانها بجز دندان 6 و 7)
 • نمایش هشدار در زمان انتخاب گروه خدمتی در فرم ورود نسخ (ارائه توضیحات در مورد ضوابط مربوط به خدمت انتخاب شده)
نسخه 16.1
تاریخ به روز رسانی: 3 مرداد 1395
 • اعمال تعرفه های دندانپزشکی سال 1395 بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن فایل تعرفه و ضوابط خدمات دندانپزشکی سال 1395 بیمه نیروهای مسلح در فرم تغییر تعرفه
نسخه 16.0
تاریخ به روز رسانی: 27 تير 1395
 • اعمال ضریب ریالی سال 1395
 • اعمال تعرفه ویزیت سال 1395
 • اضافه شدن کدهای ترمیم چهارسطحی آمالگام دائمی و شیری به لیست خدمات بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن کدهای ترمیم چهارسطحی کامپوزیت نوری دائمی و شیری به لیست خدمات بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن امکان محاسبه یا عدم محاسبه ضریب ارزشیابی برای نسخ وظیفه (با استفاده از گزینه 'اعمال ضریب ارزشیابی برای نسخ وظیفه' در فرم تغییر تعرفه)
نسخه 15.1
تاریخ به روز رسانی: 3 ارديبهشت 1395
 • رفع خطای ثبت خدمت در فرم ورود نسخ
 • اضافه شدن دندانهای 5 ، 6 و 7 به گروه آپکسوژنزیس در خدمات بیمه نیروهای مسلح
نسخه 15.0
تاریخ به روز رسانی: 27 فروردين 1395
 • بیمه نیروهای مسلح: اعمال ضریب ارزشیابی برای نسخ وظیفه در مطب (این ضریب برای نسخ وظیفه در درمانگاه اعمال نمیشود)
 • رفع خطای نمایش کد خدمت در فرم ورود نسخ
 • اصلاح نمایش گزینه های کادر و وظیفه در فرم ویرایش نسخ
نسخه 14.5
تاریخ به روز رسانی: 15 اسفند 1394
 • از تاریخ اول مرداد 94 ضریب ارزشیابی برای نسخ وظیفه اعمال نمی شود. (از طریق مسیر منوی امکانات، گزینه تعرفه خدمات، گزینه تغییر قیمت نسخ ثبت شده، می توان این مورد را برای نسخ ثبت شده نیز اعمال نمود.)
نسخه 14.4
تاریخ به روز رسانی: 26 بهمن 1394
 • رفع خطای انتخاب نوع بیمه در فرم ورود نسخ
نسخه 14.3
تاریخ به روز رسانی: 17 بهمن 1394
 • اضافه شدن فرم گزاش آماری بیمه تامین اجتماعی به گزارش های برنامه
نسخه 14.2
تاریخ به روز رسانی: 30 آذر 1394
 • جلوگیری از ثبت شماره سریال دفترچه نامعتبر در ورود نسخ بیمه نیروهای مسلح (شماره سریال دفترچه بیمه نیروهای مسلح، باید ده رقمی باشد)
نسخه 14.1
تاریخ به روز رسانی: 28 آذر 1394
 • اضافه شدن امکان تغییر تعرفه نسخ ثبت شده به صورت گروهی (منوی امکانات -> تعرفه خدمات -> تغییر قیمت نسخ ثبت شده)
نسخه 14.0
تاریخ به روز رسانی: 9 آذر 1394
 • تغییرات در ماژول های به روزرسانی، تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 13.4
تاریخ به روز رسانی: 24 آبان 1394
 • اضافه شدن کدهای درمان مجدد ریشه 5 کاناله دندان 6 در بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن کدهای تأیید و رد پزشک معتمد مربوط پروتز و جراحی در بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن کد وارنیش فلوراید در بیمه تامین اجتماعی
 • جهت اطلاع از آخرین بروزرسانی های نرم افزار کیمیا به کانال تلگرام پرناک بپیوندید https://telegram.me/parnak_kimia
نسخه 13.3
تاریخ به روز رسانی: 22 مهر 1394
 • حل خطای 376 (در گزارش پیشرفته بیمه نیروهای مسلح)
 • اضافه شدن برخی کدهای درمان مجدد ریشه
نسخه 13.2
تاریخ به روز رسانی: 9 شهريور 1394
 • اصلاح محاسبات تعرفه برای سربازان در بیمه نیروهای مسلح (اعمال ضریب ارزشیابی در مراکز غیر نظامی)
نسخه 13.1
تاریخ به روز رسانی: 18 مرداد 1394
 • اصلاحیه اعمال تعرفه گرافی سال 1394 مربوط به بیمه نیروهای مسلح
نسخه 13.0
تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1394
 • اعمال تعرفه و ضوابط سال 1394 مربوط به بیمه نیروهای مسلح
نسخه 12.2
تاریخ به روز رسانی: 10 مرداد 1394
 • رفع خطای شماره 839 در بروزرسانی از نسخه 11 به 12.1
نسخه 12.1
تاریخ به روز رسانی: 8 مرداد 1394
 • اضافه شدن جلد جهت گزارش های بیمه تأمین اجتماعی
 • نمایش پیغام تأیید برای ثبت نسخ تکراری توسط یک پزشک در فرم ورود نسخ
 • نمایش پیغام تأیید برای وارد کردن ایمیل در فرم تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 12.0
تاریخ به روز رسانی: 25 تير 1394
 • اضافه شدن خدمات دندانپزشکی به لیست خدمات بیمه تأمین اجتماعی
 • اضافه شدن گزارش های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در قسمت گزارش پیشرفته
 • تعریف ضریب ارزشیابی مجزا در قسمت تغییر تعرفه برای محاسبه نسخ جانبازان (مربوط به بیمه نیروهای مسلح)
نسخه 11.3.1
تاریخ به روز رسانی: 8 تير 1394
 • تغییر ضرایب کا برای خدمات جرمگیری بیمه سلامت
نسخه 11.2
تاریخ به روز رسانی: 6 تير 1394
 • رفع خطای مربوط به فرم تغییر تعرفه خدمات بیمه نیروهای مسلح
نسخه 11.1
تاریخ به روز رسانی: 19 خرداد 1394
 • اضافه شدن بیمه تامین اجتماعی به برنامه (نسخه اولیه فقط شامل ویزیت است)
نسخه 11.0
تاریخ به روز رسانی: 16 خرداد 1394
 • تغییر آرم بیمه نیروهای مسلح در گزارش های چاپی
 • تغییر نام بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت در فرمها و گزارش های برنامه
 • اصلاح پیغام فعالسازی در بروزرسانی
نسخه 10.8
تاریخ به روز رسانی: 25 ارديبهشت 1394
 • اضافه شدن پرونده بیمار به نرم افزار
 • رفع مشکل رند شدن سهم بیمار در برخی خدمات
 • تغییر تلفن های شرکت پرناک در تصویر پس زمینه، تصویر ارتباط با ما، گزارشها و خروجی بیمه
نسخه 10.7
تاریخ به روز رسانی: 25 فروردين 1394
 • اصلاحات در فرم ورود نسخ برای مراکز درمانی (حذف دندانپزشک پیش فرض در هنگام ورود نسخ)
 • رفع مشکل نمایش اشتباه کد کامپیوتری در گزارش های خروجی بیمه
نسخه 10.6
تاریخ به روز رسانی: 23 فروردين 1394
 • تغییرات در خروجی و گزارش بیمه سلامت (تغییر نام ویزیت خدمت به ویزیت دندانپزشک)
نسخه 10.5
تاریخ به روز رسانی: 21 اسفند 1393
 • تغییرات در کدهای بیمه سلامت (پس از به روز رسانی، نسخ مربوط به بیمه سلامت را مجددا بررسی نمایید)
 • رفع مشکلات گزارش شده در خروجی بیمه
 • بهینه سازی ماژول گزارش گیری
نسخه 10.4
تاریخ به روز رسانی: 14 اسفند 1393
 • تغییرات در نحوه فعال سازی نرم افزار
نسخه 10.3
تاریخ به روز رسانی: 12 اسفند 1393
 • مشاهده لیست تغییرات نرم افزار در نسخه های مختلف از طریق منوی خدمات
 • مشاهده لیست تغییرات جدید نرم افزار قبل از به روزرسانی
نسخه 10.2
تاریخ به روز رسانی: 6 اسفند 1393
 • تغییر در محاسبات تعداد ویزیت و خدمات در جلد گزارش بیمه نیروهای مسلح
 • اصلاح نمایش حروف انگلیسی مربوط به دندانهای شیری در pdf گزارش های چاپی
نسخه 10.1
تاریخ به روز رسانی: 2 اسفند 1393
 • اصلاح خدمت جرمگیری در بیمه سلامت
نسخه 10.0
تاریخ به روز رسانی: 29 بهمن 1393
 • تغییرات در تعرفه و نحوه محاسبات تعرفه بیمه سلامت
 • تهیه پشتیبان کامل از برنامه و بانک اطلاعاتی قبل از به روز رسانی
نسخه 9.9
تاریخ به روز رسانی: 20 بهمن 1393
 • اصلاح حرکت مکان نما در صفحه ورود نسخ برای تعیین جنسیت
نسخه 9.8
تاریخ به روز رسانی: 3 دي 1393
 • افزوده شدن درمان ریشه 5 کاناله برای دندان های 6 و 7 و 8 در بیمه نیروهای مسلح
نسخه 9.7.1
تاریخ به روز رسانی: 25 آذر 1393
 • اصلاح کدهای خدمت پالپکتومی
نسخه 9.7
تاریخ به روز رسانی: 11 آذر 1393
 • اصلاح تاریخ اعمال کد گرافی پری اپیکال یابایت وینگ از 0070300 به 700065 از ابتدای آذر93
 • آپدیت فایل راهنمای برنامه
 • امکان ارسال بانک اطلاعاتی و نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم ارسال خطا در منوی خدمات اضافه شد
 • امکان نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم تماس با ما در منوی خدمات اضافه شد
نسخه 9.6
تاریخ به روز رسانی: 8 آذر 1393
 • در بیمه نیروهای مسلح  کد گرافی پری اپیکال یابایت وینگ از 0070300 به 700065 تغییر پیدا کرد و تعرفه مراکز دولتی و نظامی از مبلغ 69000 ریال به 75680 ریال تغییر پیدا کرد
 • بیمه سلامت: فیشورسیلنت، فلورایدتراپی و ترمیم آمالگام دندان 6 اضافه شد
 • بیمه سلامت: تعداد K یکی از خدمات جرمگیری (با کد 030300) از 70 به 120 تغییر پیدا کرد.
نسخه 9.5.1
تاریخ به روز رسانی: 26 آبان 1393
 • تعریف خدمت اپکسوژنزیس برای متخصص اندو
نسخه 9.5
تاریخ به روز رسانی: 30 مهر 1393
 • قرار گرفتن ویزیت مختصص برای جانبازان و عادی ، ویزیت عمومی برای جانباز و عادی در نرم افزار
نسخه 9.4
تاریخ به روز رسانی: 6 مهر 1393
 • فعال شدن مجدد بیمه خویش فرما برای استانهایی که هنوز این بیمه در آنها استفاده می شود
 • افزوده شدن یک ردیف جداگانه برای تعرفه گرافی جانبازان
 • اصلاح لود شدن اطلاعات بیماران
 • اصلاح نام فایل های خروجی بیمه ایرانیان
نسخه 9.3.1
تاریخ به روز رسانی: 6 شهريور 1393
 • اصلاح تعرفه گرافی طبق بخشنامه بیمه
نسخه 9.3
تاریخ به روز رسانی: 22 مرداد 1393
 • سازگار شدن ورود تعرفه ها با ویندوز 8
 • اصلاح اشکال گزارش شده در ترتیب تمایش نسخه های بیمه
نسخه 9.2.1
تاریخ به روز رسانی: 21 تير 1393
 • گزارش جلد بیمه سلامت به فرم 09FM00102 آپدیت شد
نسخه 9.2
تاریخ به روز رسانی: 19 تير 1393
 • اصلاح کدهای آلوئولوپلاستی
 • تغییر تصویر پس زمینه نرم افزار
نسخه 9.1
تاریخ به روز رسانی: 11 تير 1393
 • اضافه شدن فرمول محاسبه تعرفه ها بر مبنای تعرفه مناطق محروم
نسخه 9.0
تاریخ به روز رسانی: 29 خرداد 1393
 • اضافه شدن بخشنامه جدید تعرفه به منوی امکانات، گزینه تعرفه خدمات
 • تغییرات عمده در قسمت تغییر تعرفه مطابق بخشنامه 93 بر مبنای ارزش ریالی بجای ضریب K
 • تعریف تخصص پزشک به این صورت تعریف می شود : برای مراکز درمانی منوی امکانات و گزینه لیست پزشکان و برای نسخه پزشک منوی امکانات و گزینه اطلاعات دندانپزشک
 • اصلاح شیوه بارگزاری تاریخ اعتبار دفترچه بیماران ثبت شده
نسخه 8.0
تاریخ به روز رسانی: 17 ارديبهشت 1393
 • اصلاح خطای گزارش شده در گزینه تست فایل بیمه خدمات درمانی در منوی امکانات
نسخه 7.9
تاریخ به روز رسانی: 25 فروردين 1393
 • اصلاح شیوه شماره گذاری نسخ جانبازان
 • امکان مرتب سازی نسخ در خروجی بیمه
 • امکان قرارگرفتن ویزیت ها در ابتدای خروجی بیمه
 • اصلاح شیوه بارگزاری اطلاعات بیمارانی که قبلا ثبت شده اند