نسخه 52.0
تاریخ به روز رسانی: 9 آبان 1402
 • امکان تعریف استثناء برای تعرفه های اقدامات: از طریق فرم تعرفه سال 1402 می توانید مبالغ مورد نظر را به تفکیک صندوق بیمه تعیین نمایید.
نسخه 51.0
تاریخ به روز رسانی: 31 مرداد 1402
 • افزودن امکان تعریف سازمانهای بیمه گر و صندوقهای بیمه از طریق منوی امکانات
نسخه 50.0
تاریخ به روز رسانی: 21 ارديبهشت 1402
 • اعمال تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1402
نسخه 49.0
تاریخ به روز رسانی: 29 مرداد 1401
 • امکان تعریف صندوقهای بیمه صنعت نفت براساس قراردادهای مختلف: از طریق فرم تغییر تعرفه، میتوانید صندوقهای بیمه صنعت نفت را تغییر دهید.
نسخه 48.0
تاریخ به روز رسانی: 4 تير 1401
 • اضافه شدن صندوقهای بیمه صنعت نفت: از طریق منوی امکانات، گزینه اطلاعات اولیه، می توانید بیمه صنعت نفت را فعال نمایید.
 • امکان حذف گزینه های جنسیت در فرم ورود نسخ: از طریق فرم پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات ورود نسخ، قابل تنظیم است.
 • امکان ثابت ماندن وضعیت انتخاب باکس جانباز در فرم ورود نسخ: از طریق فرم پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات ورود نسخ، قابل تنظیم است.
نسخه 47.0
تاریخ به روز رسانی: 17 خرداد 1401
 • اعمال تعرفه عمومی غیردولتی 1401
نسخه 46.1
تاریخ به روز رسانی: 2 خرداد 1401
 • اصلاح روال تغییر قیمت نسخ ثبت شده و محاسبه قیمت فرم ورود نسخ براساس تاریخ آخرین جلسه در نرم افزار فیزیوتراپی
نسخه 46.0
تاریخ به روز رسانی: 24 ارديبهشت 1401
 • اعمال تعرفه دولتی، خصوصی و خیریه 1401 : (تعرفه مراکز عمومی غیردولتی، پس از ابلاغ، اعمال خواهد شد.)
نسخه 45.0
تاریخ به روز رسانی: 10 اسفند 1400
 • امکان ثبت جواب آزمایش در فرم ورود نسخ در برنامه آزمایشگاه: در صورت ثبت جواب آزمایش، مقدار ثبت شده در فایل خروجی بیمه نیروهای مسلح درج خواهد شد.
نسخه 44.3
تاریخ به روز رسانی: 26 دي 1400
 • اضافه شدن کد رپید تست کووید 19 به آزمایشهای برنامه آزمایشگاه
نسخه 44.2
تاریخ به روز رسانی: 15 دي 1400
 • تغییر در فرم ورود نسخ فیزیوتراپی، تاریخ اعتبار نسخه: آیکن تا آخرین برگ در مقابل تاریخ اعتبار نسخه اضافه شده است که با کلیک بر روی آن، تاریخ روز آخر سال به عنوان تاریخ اعتبار نسخه ثبت می گردد.
نسخه 44.1
تاریخ به روز رسانی: 13 دي 1400
 • تعیین نحوه مرتب سازی نسخ در فایل خروجی و گزارش چاپی نرم افزار فیزیوتراپی: از طریق فرم پارامترهای سیستم، امکان تعیین نحوه مرتب سازی براساس (تاریخ اولین جلسه، تاریخ آخرین جلسه و ورود نسخ) فراهم گردید.
نسخه 44.0
تاریخ به روز رسانی: 6 آذر 1400
 • امکان درج حروف (آ-) در تگ مربوط به شماره نظام پزشکی فایل خروجی بیمه: در نرم افزار آزمایشگاه، از طریق منوی امکانات، لیست مسئولین فنی، امکان انتخاب گزینه مذکور اضافه شده است.
نسخه 43.3
تاریخ به روز رسانی: 24 مرداد 1400
 • تغییر در ترتیب اقدمات یک نسخه: اقدامات مربوط به یک نسخه (آزمایش یا تصویربرداری) با همان ترتیبی که ثبت شده است، در هنگام جستجو، ویرایش و خروجی نمایش داده می شود.
نسخه 43.2
تاریخ به روز رسانی: 2 تير 1400
 • رفع مشکل محاسبات تعرفه بیمه نیروهای مسلح در نرم افزار فیزیوتراپی
نسخه 43.1
تاریخ به روز رسانی: 13 خرداد 1400
 • امکان تعریف ضرایب مجزا برای بیمه نیروهای مسلح: در نرم افزار آزمایشگاه و رادیولوژی، از طریق فرم تغییر تعرفه و تعرفه سال 1400 می توانید، ضرایب حرفه ای و فنی را برای بیمه نیروهای مسلح وارد نمایید.
نسخه 43.0
تاریخ به روز رسانی: 3 خرداد 1400
 • اعمال تعرفه مراکز فیزیوتراپی با ماهیت خصوصی و نظامی جهت بیمه نیروهای مسلح: از طریق فرم تعرفه سال 1400 می توانید هر یک از گزینه های مورد نظر را انتخاب و اعمال نمایید.
نسخه 42.0
تاریخ به روز رسانی: 15 ارديبهشت 1400
 • اعمال تعرفه 1400 : از طریق فرم تغییر تعرفه، آیکن تعرفه سال 1400 می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید.
 • امکان تغییر زمان اعمال تعرفه 1400 از فروردین ماه به اردیبهشت و یا خرداد (پیش فرض اعمال تعرفه سال 1400 فروردین ماه است.)
 • امکان محاسبه تعرفه خصوصی برای بیمه شده جانباز بیمه نیروهای مسلح به صورت مستقل از بیمه شده های عادی
 • امکان محاسبه سهم بیمه شده بیمه نیروهای مسلح براساس تعرفه مناطق کم برخوردار
نسخه 41.4
تاریخ به روز رسانی: 1 ارديبهشت 1400
 • رفع مشکل نمایش نسخ با تاریخ 1400 در فایل خروجی و گزارشهای بیمه فیزیوتراپی
نسخه 41.3
تاریخ به روز رسانی: 22 فروردين 1400
 • اصلاح محاسبات نسخ با تاریخ 1400
نسخه 41.2
تاریخ به روز رسانی: 21 فروردين 1400
 • رفع مشکل نمایش نسخ با تاریخ 1400 در فایل خروجی و گزارشهای بیمه
 • امکان نصب یک نرم افزار دیگر از داخل برنامه: از طریق منوی خدمات می توانید یک نسخه خام از برنامه ایجاد نموده و برای یک پزشک یا مرکز درمانی دیگر فعال نمایید.
نسخه 41.1
تاریخ به روز رسانی: 15 فروردين 1400
 • رفع مشکل نمایش نسخ تاریخ 1400 در فرم جستجو
نسخه 41.0
تاریخ به روز رسانی: 14 فروردين 1400
 • تغییرات مربوط به نسخ تاریخ 1400
نسخه 40.0
تاریخ به روز رسانی: 9 اسفند 1399
 • آپدیت تعرفه خصوصی دی ماه 1399
نسخه 39.1
تاریخ به روز رسانی: 27 مهر 1399
 • تغییر در فرم ورود نسخ، تاریخ اعتبار نسخه: آیکن تا آخرین برگ در مقابل تاریخ اعتبار نسخه اضافه شده است که با کلیک بر روی آن، تاریخ روز آخر سال به عنوان تاریخ اعتبار نسخه ثبت می گردد.
نسخه 39
تاریخ به روز رسانی: 19 مهر 1399
 • تغییرات در محاسبات بیمه نیروهای مسلح نرم افزار رادیولوژی: محاسبات مربوط به مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق کم برخوردار در نرم افزار رادیولوژی اعمال گردید. از طریق فرم تغییر تعرفه و سپس فرم اعمال تعرفه سال 99 ، با انتخاب گزینه مربوطه، می توانید محاسبات مذکور را فعال نمایید.
 • تغییرات در فایل خروجی بیمه سلامت: تگ NN از فایل خروجی بیمه سلامت حذف شد.
نسخه 38.0
تاریخ به روز رسانی: 23 شهريور 1399
 • امکان تعریف فرمت فایل خروجی بیمه : در فرم پارامترهای سیستم، و در قسمت تنظیمات فرمت فایل خروجی، امکان تعیین فرمت خروجی فایل بیمه اضافه گردید. از طریق این گزینه یکی از فرمتهای UNSI، UTF8 و Unicode را می توان برای فایل اعمال کرد. کاربرد تنظیمات مذکور، برای مراکزی است که از حروف فارسی در شماره نظام پزشکی استفاده می کنند.
نسخه 37.0
تاریخ به روز رسانی: 15 شهريور 1399
 • اضافه شدن آزمایش با کد 805119 و عنوان تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی COVID19 (انجام RT-PCR و استخراج RNA) در نرم افزار آزمایشگاه
نسخه 36.0
تاریخ به روز رسانی: 5 شهريور 1399
 • تغییر در محاسبات بیمه تامین اجتماعی: گزینه (مبالغ پس از محاسبه تعداد رند شود) به تنظیمات مربوط به فرم پارامترهای سیستم اضافه شد. با استفاده از این گزینه، نحوه رند شدن سهم سازمان و سهم بیمار برای خدمات با تعداد بیش از یک عدد، در بیمه تامین اجتماعی تغییر می کند.
نسخه 35.1
تاریخ به روز رسانی: 24 خرداد 1399
 • تغییرات در محاسبات بیمه نیروهای مسلح نرم افزار آزمایشگاه: محاسبات مربوط به مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق کم برخوردار در نرم افزار آزمایشگاه اعمال گردید. از طریق فرم تغییر تعرفه و سپس فرم اعمال تعرفه سال 99 ، با انتخاب گزینه مربوطه، می توانید محاسبات مذکور را فعال نمایید.
نسخه 35.0
تاریخ به روز رسانی: 13 خرداد 1399
 • اضافه شدن تعرفه مراکز فیزیوتراپی با ماهیت خصوصی در سال 1399 جهت بیمه نیروهای مسلح: در صورت نیاز به اعمال تعرفه اختصاصی بیمه نیروهای مسلح برای مراکز فیزیوتراپی با ماهیت خصوصی، می توانید از طریق فرم تغییر تعرفه و گزینه (تعرفه بیمه نیروهای مسلح 99) اقدام نمایید.
 • اضافه شدن سی تی اسکن با کد 702819 و عنوان (CT قفسه سینه به منظور تشخیص COVID-19) در نرم افزار رادیولوژی
نسخه 34.0
تاریخ به روز رسانی: 23 ارديبهشت 1399
 • اعمال تعرفه سال 1399 شامل ضرایب فنی و حرفه ای براساس نوع مرکز درمانی (دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه)
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1399 در فرم تغییر تعرفه
نسخه 33.1
تاریخ به روز رسانی: 13 ارديبهشت 1399
 • تغییر در خروجی بیمه آزمایشگاه: در صورتی که مسئول فنی آزمایشگاه، متخصص علوم آزمایشگاهی باشد، در خروجی بیمه حروف "ع-آ-" در خروجی بیمه به همراه شماره نظام پزشکی قرار می گیرد.
نسخه 33.0
تاریخ به روز رسانی: 27 فروردين 1399
 • تغییر در خروجی بیمه آزمایشگاه: در صورتی که مسئول فنی آزمایشگاه، متخصص علوم آزمایشگاهی باشد، در خروجی بیمه حرف "ع" در خروجی بیمه به همراه شماره نظام پزشکی قرار می گیرد. در فرم لیست مسئولین فنی، امکان تعریف "متخصص علوم آزمایشگاهی" فراهم شده است.
نسخه 32.2
تاریخ به روز رسانی: 10 اسفند 1398
 • اضافه شدن فهرست نسخ بیمه سلامت با کد 09FM00602 در نرم افزار فیزیوتراپی جهت خروجی بیمه سلامت (این گزارش به صورت خودکار در هنگام تهیه خروجی بیمه سلامت ایجاد می شود و نیاز به اعمال تنظیم خاصی در برنامه نیست.)
نسخه 32.1
تاریخ به روز رسانی: 11 دي 1398
 • تغییر در روکش بیمه نیروهای مسلح: تغییرات ظاهری در روکش بیمه نیروهای مسلح اعمال شد و با کد F-28-01 جایگزین روکش فعلی گردید.
 • اضافه شدن گروه ماموگرافی و تعریف کدهای مربوطه به آن در نرم افزار رادیولوژی
نسخه 32.0
تاریخ به روز رسانی: 30 آذر 1398
 • ایجاد امکان تفکیک نسخ مربوط به پزشک عمومی و متخصص: با استفاده از فرم پارامترهای سیستم، می توانید گزینه تفکیک نسخ پزشک عمومی و متخصص برای بیمه سلامت را فعال نمایید. با فعال شدن این گزینه در فرم ورود نسخ، می توانید تعیین کنید که پزشک درخواست دهنده، عمومی و یا متخصص است. در هنگام تهیه خروجی برای بیمه سلامت نیز می توانید تعیین کنید که خروجی و گزارش را برای نسخ همه پزشکان، فقط پزشکان عمومی و یا فقط پزشکان متخصص ایجاد کنید.
نسخه 31.1
تاریخ به روز رسانی: 8 آذر 1398
 • ایجاد امکان حذف تخفیف کا دوم (تمام وقتی) از جمع کل نسخ: با استفاده از منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، می توانید تعیین کنید که تخفیف کا دوم در جمع کل نسخه محاسبه نشود. این گزینه فقط برای مراکز درمانی که مسئول فنی تمام وقت دارند، کاربرد دارد.
نسخه 31.0
تاریخ به روز رسانی: 7 آذر 1398
 • اضافه شدن کد 901950 و 901955 در نرم افزار رادیولوژی : کد 901950 مربوطه به مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان و کد 901955 مربوط به مدیریت درمان رادیوتراپی در حین درمان به گروه رادیوتراپی نرم افزار رادیولوژی، برای بیمه های سلامت و تأمین اجتماعی اضافه گردید.
نسخه 30.2
تاریخ به روز رسانی: 4 آبان 1398
 • تغییرات در روکش بیمه سلامت نرم افزار فیزیوتراپی: در روکش بیمه سلامت نرم افزار فیزیوتراپی، گزینه انتخاب شده اصلاح گردید.
نسخه 30.1
تاریخ به روز رسانی: 16 مهر 1398
 • تغییرات در تگهای فایل خروجی بیمه نیروهای مسلح طبق آخرین دستورالعمل
نسخه 30.0
تاریخ به روز رسانی: 13 مهر 1398
 • ایجاد روکش جدید بیمه سلامت: روکش جدید بیمه سلامت با کد 09FM11305 به قسمت گزارشهای بیمه اضافه گردید. این روکش از طریق فرم پارامترهای سیستم در منوی تنظیمات قابل انتخاب است.
نسخه 29.0
تاریخ به روز رسانی: 3 مهر 1398
 • ایجاد امکان تغییر نام خروجی بیمه سلامت: در منوی تنظیمات گزینه ای با نام تغییر نام فایل خروجی بیمه اضافه شده است که با استفاده از این گزینه می توانید نام فایل صندوقهای مختلف بیمه سلامت را تغییر دهید.
نسخه 28.1
تاریخ به روز رسانی: 30 تير 1398
 • تغییرات در کد روکش بیمه سلامت
 • رفع مشکل تغییر رنگ پس زمینه از طریق منوی تنظیمات
نسخه 28.0
تاریخ به روز رسانی: 18 تير 1398
 • برخی تغییرات و اصلاحات در به روزرسانی برنامه
نسخه 27.0
تاریخ به روز رسانی: 9 تير 1398
 • امکان تهیه پشتیبان بانک اطلاعاتی در فرم ورود نسخ: با فشردن کلید F12 در فرم ورود نسخ می توانید از بانک اطلاعاتی، یک نسخه پشتیبان کامل تهیه نمایید. امکان تغییر مسیر فایل پشتیبان و نیز غیرفعال کردن کلید F12 از طریق منوی پشتیبان بانک اطلاعاتی، فرم تنظیمات پشتیبان بانک اطلاعاتی وجود دارد.
 • حذف فرم سایر تنظیمات و قرار گرفتن تنظیمات مربوطه در فرم پارامترهای سیستم
نسخه 26.1
تاریخ به روز رسانی: 18 خرداد 1398
 • اضافه شدن صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1 در فایل خروجی، لیست و روکش بیمه سلامت
نسخه 26.0
تاریخ به روز رسانی: 11 خرداد 1398
 • اضافه شدن صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1 به بیمه سلامت جهت ثبت نسخ بیمه کمیته امداد امام خمینی
 • امکان اعمال تعرفه فیزیوتراپی بیمه نیروهای مسلح برای مراکز با ماهیت خصوصی براساس درجه مرکز فیزیوتراپی: در صورت نیاز از طریق فرم تغییر تعرفه، اعمال نمایید.
نسخه 25.2
تاریخ به روز رسانی: 27 ارديبهشت 1398
 • امکان تغییر در محاسبات کا تمام وقت بیمه نیروهای مسلح (قابل تنظیم در فرم پارامترهای سیستم)
نسخه 25.1
تاریخ به روز رسانی: 6 ارديبهشت 1398
 • افزودن امکان برگشت به تعرفه سال 97 در فرم تغییر تعرفه: برای مراکزی که تعرفه را به سال 98 تغییر داده اند، ولی نسخ باقیمانده از سال 97 دارند، امکان اعمال مجدد تعرفه سال 97 فراهم گردید. پس از آماده سازی نسخ سال 97، مجددا می توانید تعرفه سال 98 را اعمال نمایید.
 • اصلاح ضرایب ریالی جانبازان بیمه نیروهای مسلح: در صورتی که ضریب اختصاصی جانبازان وارد شده باشد و پس از آپدیت مقدار آن کمتر از ضریب سایر دفترچه های بیمه نیروهای مسلح باشد، ضریب اختصاصی حذف شده و برای نسخه جانبازان نیز از ضریب پایه استفاده می شود.
نسخه 25.0
تاریخ به روز رسانی: 31 فروردين 1398
 • اعمال تعرفه سال 1398 شامل ضرایب فنی و حرفه ای براساس نوع مرکز درمانی (دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه)
 • اعمال تغییر تعرفه بر روی فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده، جهت به روزرسانی قیمت نسخ فروردین 1398
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1398 در فرم تغییر تعرفه
نسخه 24.0
تاریخ به روز رسانی: 24 بهمن 1397
 • امکان اجرای نرم افزار AnyDesk از طریق نرم افزار کیمیا (این نرم افزار از طریق منوی خدمات در دسترس است و برای اشتراک صفحه نمایش با گروه پشتیبانی پرناک مورد استفاده قرار می گیرد)
نسخه 23.0
تاریخ به روز رسانی: 10 دي 1397
 • امکان ثبت ضرایب فنی و حرفه ای برای جانبازان و وظیفه در نسخ فیزیوتراپی بیمه نیروهای مسلح : از طریق فرم تغییر تعرفه، آیکن تعرفه بیمه نیروهای مسلح، امکان پذیر است.
نسخه 22.0
تاریخ به روز رسانی: 5 آذر 1397
 • امکان تعریف ضرایب فنی و حرفه ای مجزا برای بیمه نیروهای مسلح در نرم افزارهای رادیولوژی و آزمایشگاه (در صورت عدم تعریف ضرایب مذکور، از ضرایبی که برای همه بیمه ها تعریف شده است، استفاده می شود.)
نسخه 21.1
تاریخ به روز رسانی: 29 آبان 1397
 • اصلاحیه محاسبات فیزیوتراپی بیمه نیروهای مسلح
نسخه 21.0
تاریخ به روز رسانی: 28 آبان 1397
 • امکان تعریف ضرایب فنی و حرفه ای مجزا برای بیمه نیروهای مسلح در مراکز فیزیوتراپی طبق گروه بندی مرکز (درجه یک تا چهار) : امکان مذکور در فرم تغییر تعرفه اضافه شده است. در صورت عدم تعریف ضرایب مذکور، از ضرایبی که برای همه بیمه ها تعریف شده است، استفاده می شود.
نسخه 20.0
تاریخ به روز رسانی: 12 مهر 1397
 • اضافه شدن امکان ثبت تعرفه مجزا برای بیماران وظیفه بیمه نیروهای مسلح : از طریق فرم تغییر تعرفه و آیکن اعمال تعرفه سال 97، می توانید ضرایب ریالی فنی و حرفه ای مجزا برای بیماران وظیفه بیمه نیروهای مسلح وارد نمایید. در صورتی که در هنگام ورود نسخ، گزینه وظیفه برای نسخه مورد نظر علامت خورده باشد، ضریب ریالی وظیفه جهت محاسبات تعرفه خدمت در نظر گرفته خواهد شد.
 • امکان حذف کلمه دکتر برای مسئول فنی آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی : از طریق منوی امکانات، گزینه اطلاعات اولیه، می توانید کلمه دکتر را حذف نمایید. همچنین از طریق فرم تنظیمات جلد نیز می توانید کلمه دکتر را از روی روکش بیمه حذف نمایید.
نسخه 19.0
تاریخ به روز رسانی: 3 شهريور 1397
 • اضافه شدن امکان پرداخت آنلاین و تمدید خودکار نرم افزار
نسخه 18.2
تاریخ به روز رسانی: 9 مرداد 1397
 • امکان تغییر ضرایب فنی و حرفه ای در فرم اعمال تعرفه سال 97
نسخه 18.1
تاریخ به روز رسانی: 17 خرداد 1397
 • اصلاحیه تعرفه سال 97 : اصلاح سهم بیمار و سهم سازمان بیمه گر در محاسبه تعرفه خصوصی
نسخه 18.0
تاریخ به روز رسانی: 8 خرداد 1397
 • اعمال تعرفه های سال 1397 شامل ضریب ریالی بر اساس نوع مرکز و تغییر نسخ ثبت شده در سال 1397
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1397 در فرم تغییر تعرفه
 • در نرم افزار فیزیوتراپی: رفع خطای ایجاد خروجی براساس تاریخ آخرین جلسه برای بیمه نیروهای مسلح
نسخه 17.2
تاریخ به روز رسانی: 15 اسفند 1396
 • رفع خطای 428 در هنگام تهیه خروجی بیمه نیروهای مسلح
نسخه 17.1
تاریخ به روز رسانی: 13 اسفند 1396
 • در نرم افزار فیزیوتراپی، امکان تهیه خروجی بیمه نیروهای مسلح براساس آخرین جلسه فراهم شد. مورد مذکور از طریق فرم پارامترهای سیستم در منوی تنظیمات، قابل استفاده می باشد.
نسخه 17.0
تاریخ به روز رسانی: 10 اسفند 1396
 • اعمال روکش جدید بیمه سلامت (روکش های قدیمی نیز از طریق فرم پارامترهای سیستم، قابل استفاده می باشد)
نسخه 16.2
تاریخ به روز رسانی: 17 دي 1396
 • تغییر خروجی بیمه سلامت در نرم افزار فیزیوتراپی : در فیزیوتراپی، ملاک تعیین ماه خروجی، به آخرین جلسه فیزیوتراپی تغییر کرد. نسخه ثبت شده در ماهی قرار می گیرد که آخرین جلسه انجام شده باشد. (برای سایر بیمه ها، اولین جلسه فیزیوتراپی در نظر گرفته می شود.)
نسخه 16.1
تاریخ به روز رسانی: 11 آذر 1396
 • با وارد کردن سریال دفترچه بیمه سلامت در فرم ورود نسخ، مستقل از صندوق بیمه، اطلاعات بیمار نمایش داده می شود. (جهت رفع مشکل نمایش اطلاعات بیمار پس از ایجاد صندوق سلامت همگانی و ادغام صندوق خویش فرما و ایرانیان)
نسخه 16.0
تاریخ به روز رسانی: 2 آذر 1396
 • اضافه شدن صندوق بیمه سلامت همگانی و تغییر خروجی و روکش بیمه سلامت (نسخ مربوط به بیمه سلامت همگانی در فایل NOS15 ذخیره می شود.) پیش از این، این نسخ در صندوق ایرانیان ثبت می شد.
 • رفع خطای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی در نرم افزار فیزیوتراپی
نسخه 15.1
تاریخ به روز رسانی: 3 آبان 1396
 • اصلاحیه آپدیت ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی : تغییر ضرایب حرفه ای و فنی در کدهای ویرایش سوم کتاب ارزرش نسبی
نسخه 15.0
تاریخ به روز رسانی: 2 آبان 1396
 • اعمال تغییرات ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی : برای نسخ پس از تاریخ 9 شهریور 96 کدهای ویرایش سوم کتاب قابل استفاده می باشد. با تغییر تعرفه نسخ ثبت شده، قیمت خدمات براساس ویرایش سوم به روز می شود و برای خدماتی که در ویرایش سوم حذف شده است، مبلغ صفر ثبت می شود.
نسخه 14.2
تاریخ به روز رسانی: 15 مهر 1396
 • تغییر در خروجی نرم افزار فیزیوتراپی : در نرم افزار فیزیوتراپی، تاریخ پایان جلسات در فایل خروجی بیمه نیروهای مسلح در تگ LD قرار می گیرد.
نسخه 14.1
تاریخ به روز رسانی: 21 شهريور 1396
 • اعمال ضریب ریالی جانبازان برای نحوه محاسبه تعرفه مرکز خصوصی : پیش از این ضریب ریالی جانبازان فقط برای نحوه محاسبه مرکز دولتی محاسبه می شد. با این آپدیت در صورت ورود نسخ جانباز، مستقل از گزینه انتخاب شده برای نحوه محاسبه تعرفه (مرکز دولتی و یا مرکز خصوصی)، برای محاسبه تعرفه، ضریب ریالی جانبازان در نظر گرفته می شود.
نسخه 14.0
تاریخ به روز رسانی: 19 شهريور 1396
 • اعمال تعرفه های سال 1396 شامل ضریب ریالی بر اساس نوع مرکز و تغییر نسخ ثبت شده در سال 1396
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1396 در فرم تغییر تعرفه
نسخه 13.0
تاریخ به روز رسانی: 7 شهريور 1396
 • اختیاری شدن انتخاب تشخیص در ثبت نسخ فیزیوتراپی : در فرم ورود نسخ، برای ثبت نسخ، انتخاب تشخیص اختیاری شد.
 • اختیاری شدن انتخاب عضو در ثبت خدمت فیزیوتراپی : در فرم ورود نسخ، هنگام اضافه کردن خدمت فیزیوتراپی، انتخاب عضو اختیاری شد.
 • عدم تغییر عضو انتخاب شده در ثبت خدمت فیزیوتراپی : در فرم ورود نسخ، هنگام اضافه کردن خدمت فیزیوتراپی، عضو انتخاب شده برای اولین خدمت به صورت پیش فرض برای سایر خدمات همان نسخ تغییر نمی کند. این گزینه توسط کاربر برای سایر خدمات قابل تغییر نیز هست.
 • پر شدن تاریخ اولین جلسه فیزیوتراپی به صورت خودکار : در فرم ورود نسخ، تاریخ اولین جلسه فیزیوتراپی بر اساس تاریخ نسخه به صورت پیش فرض پر می شود که البته توسط کاربر قابل تغییر است.
نسخه 12.4
تاریخ به روز رسانی: 30 خرداد 1396
 • تغییر در خروجی نرم افزار فیزیوتراپی : در نرم افزار فیزیوتراپی، تاریخ پایان جلسات در تگ KD قرار می گیرد.
نسخه 12.3
تاریخ به روز رسانی: 15 فروردين 1396
 • تغییر محاسبات کا تمام وقت در نرم افزار رادیولوژی: در منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، گزینه 'سهم بیمار از کا دوم محاسبه شود' اضافه گردید. با فعال کردن این گزینه برای بیمه سلامت، تخفیف کا دوم محاسبه نمی شود و مبلغ آن در سهم بیمار قرار می گیرد. (در صورت نیاز به استفاده از این امکان برای نسخ ثبت شده، از فرم 'تغییر قیمت نسخ ثبت شده' استفاده نمایید.)
نسخه 12.2
تاریخ به روز رسانی: 17 اسفند 1395
 • در نظر گرفتن تعداد عضو / ناحیه در محاسبات خدمات فیزیوتراپی : تعرفه پایه خدمت در تعداد عضو ثبت شده ضرب می شود.
نسخه 12.1
تاریخ به روز رسانی: 8 اسفند 1395
 • فرم ورود نسخ، شماره سریال دفترچه در بیمه سلامت: در هنگام ثبت شماره سریال دفترچه صندوق کارمندی بیمه سلامت، نرم افزار بصورت خودکار علامت '-' را اضافه می کرد. با توجه به دفترچه های جدید که خط تیره ندارند، این ویژگی غیرفعال شد و در صورت وجود خط تیره در شماره سریال دفترچه، باید توسط کاربر درج گردد.
 • امکان انتخاب روکش بیمه سلامت در فرم پارامترهای سیستم: از طریق منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، می توانید یکی از دو روکش مربوط به بیمه سلامت را انتخاب نمایید. (با کلیک بر روی هر تصویر می توانید پیش نمایشی از روکش مربوطه را مشاهده نمایید)
نسخه 12.0
تاریخ به روز رسانی: 16 بهمن 1395
 • قرار گرفتن فایل های نرم افزار جدید «فیزیوتراپی» در بسته نصبی نرم افزارهای رادیولوژی و آزمایشگاه و ایجاد یک فایل نصبی یکسان
نسخه 11.4
تاریخ به روز رسانی: 17 آذر 1395
 • فرم ورود نسخ، افزودن خدمت: در صورتی که یک خدمت دو بار برای یک نسخه درخواست شود، پیغام نمایش داده می شود و از ثبت آن جلوگیری می شود.
 • فرم ورود نسخ، شماره سریال دفترچه در بیمه سلامت: در هنگام ثبت شماره سریال دفترچه، جهت صندوق کارمندی بیمه سلامت، در صورتیکه خط تیره در شماره درج نشده باشد، سیستم علامت '-' را اضافه می نماید.
 • فرم ورود نسخ، بررسی شماره سریال دفترچه: در بیمه نیروهای مسلح و صندوق های ایرانیان و خویش فرما بیمه سلامت، باید سریال دفترچه ده رقمی باشد و در بیمه تامین اجتماعی باید 16 تا 18 رقم باشد. در غیر این صورت از ثبت نسخه جلوگیری می شود. در صورتیکه در بیمه تامین اجتماعی، شماره سریال دفترچه 18 رقمی ثبت شود، دو رقم انتهای آن به صورت خودکار در قسمت شماره صفحه درج می گردد.
 • تغییر محاسبات کا تمام وقت در نرم افزار آزمایشگاه: فرم پارامترهای سیستم در منوی تنظیمات اضافه گردید. در این فرم گزینه 'سهم بیمار از کا دوم محاسبه شود' قرار دارد. با فعال کردن این گزینه برای بیمه سلامت، تخفیف کا دوم محاسبه نمی شود و مبلغ آن در سهم بیمار قرار می گیرد. (در صورت نیاز به استفاده از این امکان برای نسخ ثبت شده، از فرم 'تغییر قیمت نسخ ثبت شده' استفاده نمایید.)
نسخه 11.3
تاریخ به روز رسانی: 6 آذر 1395
 • تغییر روکش بیمه سلامت : روکش بیمه سلامت از فرم با کد 09FM00402 به فرم جدید با کد 09FM11303 تغییر پیدا کرد
 • تغییرات در ثبت تاریخ نسخه و اعتبار نسخه : در صورتی که سال نسخه و یا اعتبار نسخه تک رقمی و یا دو رقمی وارد شود. و سال وارد شده کمتر از 90 باشد، مقدار 1400 به آن اضافه می گردد. (به عنوان مثال در صورتی که عدد 4 را وارد نمایید، عدد 1404 نمایش داده می شود و در صورتی که عدد 95 وارد شود، عدد 1395 نمایش داده می شود)
نسخه 11.2
تاریخ به روز رسانی: 11 آبان 1395
 • اصلاح مشکلات گزارش شده در محاسبات فرم 'تغییر قیمت نسخ ثبت شده' برای نسخ با بیش از یک خدمت
 • برطرف شدن خطاهای شماره 107 و 150
نسخه 11.1
تاریخ به روز رسانی: 1 آبان 1395
 • رفع خطای مغایرت سهم سازمان در فایلهای خروجی بیمه سلامت و روکش گزارش بیمه سلامت
نسخه 11.0
تاریخ به روز رسانی: 4 مهر 1395
 • محاسبه و نمایش تخفیف کا دوم در در کلیه گزارشها و فایلهای خروجی (برای محاسبه جمع کل خدمت در پزشکان تمام وقت، علاوه بر سهم بیمار و سهم سازمان بیمه گر، از تخفیف کا دوم نیز استفاده می شود.)
 • برای اعمال تغییرات فرمول محاسبات بر روی نسخ ثبت شده می توانید از مسیر 'منوی امکانات - تعرفه خدمات - تغییر نسخ ثبت شده' اقدام نمایید.
نسخه 10.0
تاریخ به روز رسانی: 23 تير 1395
 • اعمال ضرایب ریالی سال 1395 مراکز دولتی - خصوصی و خیریه - عمومی غیردولتی و دولتی غیر دانشگاهی
 • نمایش بخشنامه های مربوط به تعرفه سال 1395 در فرم تغییر تعرفه برای مراکز دولتی - خصوصی و خیریه - عمومی غیردولتی و دولتی غیر دانشگاهی به صورت مجزا
نسخه 9.2
تاریخ به روز رسانی: 23 خرداد 1395
 • امکان تعریف کد معادل در فرم تغییر تعرفه (لیست خدمات) و امکان استفاده از کدهای معادل تعریف شده در فرم ورود نسخ به جای کدهای کتاب ارزش نسبی
 • در فرم جستجو نسخ، فرم مشاهده نسخ، خروجی و گزارش کلیه بیمه ها، مبنای انتخاب نسخه به جای تاریخ نسخه، تاریخ ارائه خدمت درنظر گرفته شد.
 • در روکش بیمه نیروهای مسلح، ردیف جداگانه ای برای نمایش تعداد نسخ جانبازان درنظر گرفته شد.
 • در فرم ورود نسخ، در صورت وارد کردن شماره نظام پزشکی، نام پزشک نمایش داده می شود. همچنین در صورت وارد کردن نام پزشک و یا انتخاب پزشک از لیست، کد نظام پزشکی پزشک نمایش داده می شود.
نسخه 9.1
تاریخ به روز رسانی: 26 ارديبهشت 1395
 • امکان ادغام خروجی نسخ جانباز با سایر نسخ در بیمه نیروهای مسلح
 • اضافه شدن آیکن ثبت نسخه در فرم افزودن خدمات نسخه
نسخه 9.0
تاریخ به روز رسانی: 4 ارديبهشت 1395
 • امکان ثبت چند خدمت به صورت همزمان در فرم ورود نسخ
نسخه 8.2
تاریخ به روز رسانی: 10 بهمن 1394
 • اضافه شدن امکان تهیه خروجی به تفکیک گروه های خدمت برای کلیه بیمه ها در نرم افزار رادیولوژی (در هنگام تهیه خروجی گزینه تفکیک گروه های خدمت، اضافه شده است که در حالت پیش فرض فعال می باشد)
نسخه 8.1
تاریخ به روز رسانی: 29 دي 1394
 • اضافه شدن ضریب کا خصوصی برای محاسبه تعرفه مراکز خصوصی
 • اصلاح محاسبات مراکز خصوصی براساس لیست تعرفه انجمن رادیولوژی ایران در نرم افزار رادیولوژی
 • اضافه شدن خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی
نسخه 8.0
تاریخ به روز رسانی: 14 دي 1394
 • امکان تعریف فرانشیز(درصد سهم بیمار) و درصد کا دوم متفاوت برای انواع بیمه در فرم تغییر تعرفه
 • امکان تعریف فرانشیز(درصد سهم بیمار) و درصد کا دوم برای گروه های مختلف در انواع بیمه در فرم تغییر تعرفه
 • تغییرات در فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده
 • افزودن امکان چاپ روی نسخه
 • جلوگیری از ثبت شماره سریال دفترچه نامعتبر در ورود نسخ بیمه نیروهای مسلح (شماره سریال دفترچه بیمه نیروهای مسلح، باید ده رقمی باشد)
نسخه 7.0
تاریخ به روز رسانی: 9 آذر 1394
 • تغییرات در ماژول های به روزرسانی، تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 6.4
تاریخ به روز رسانی: 12 آبان 1394
 • رفع مشکل تعداد نسخ و جمع مبلغ در جلد خروجی بیمه تامین اجتماعی
نسخه 6.3
تاریخ به روز رسانی: 9 آبان 1394
 • امکان تعریف ضریب کا جانباز برای محاسبه تعرفه جانبازان بیمه نیروهای مسلح
نسخه 6.2
تاریخ به روز رسانی: 29 مهر 1394
 • تغییر تگ PG در خروجی نسخ مربوط به ماما
نسخه 6.1
تاریخ به روز رسانی: 18 مهر 1394
 • اضافه شدن جلد جدید بیمه تامین اجتماعی به نرم افزار آزمایشگاه جهت مشاهده تعداد نسخ ماما
نسخه 6.0
تاریخ به روز رسانی: 13 شهريور 1394
 • امکان تهیه خروجی بیمه از نسخ چند ماه بر روی یک فایل برای تمامی بیمه ها (قبل از استفاده از این ویژگی، با بیمه استان خود هماهنگ نمایید)
نسخه 5.2
تاریخ به روز رسانی: 11 مرداد 1394
 • قرار دادن کاراکتر 'ستاره' در ابتدای کد نظام پزشکی ماما در تگ PC خروجی بیمه تأمین اجتماعی
نسخه 5.1
تاریخ به روز رسانی: 10 مرداد 1394
 • تعریف پزشکان نیمه وقت و تمام وقت در لیست مسئول فنی (ضریب حرفه ای برای پزشکان تمام وقت دو برابر محاسبه می شود)
 • افزودن امکان تفکیک خروجی مربوط به نسخ پزشکان نیمه وقت و نسخ پزشکان تمام وقت در بیمه سلامت
 • اصلاحات در فرم ورود نسخ برای مراکز درمانی (حذف مسئول فنی پیش فرض در هنگام ورود نسخ)
 • نمایش پیغام تأیید برای وارد کردن ایمیل در فرم تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 5.0
تاریخ به روز رسانی: 7 مرداد 1394
 • اضافه شدن فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده در منوی امکانات، گزینه تغییر تعرفه در نرم افزارهای آزمایشگاه و رادیولوژی (این فرم جهت به روز رسانی قیمت نسخ ثبت شده در بازه زمانی مشخص و برای بیمه معین استفاده می شود.)
نسخه 4.1
تاریخ به روز رسانی: 1 مرداد 1394
 • تغییر نام فایل خروجی بیمه تامین اجتماعی به OP.txt در نرم افزار آزمایشگاه
 • امکان تفکیک نسخ مربوط به پزشک و ماما در تگ PG خروجی بیمه تأمین اجتماعی در نرم افزار آزمایشگاه
نسخه 4.0
تاریخ به روز رسانی: 16 خرداد 1394
 • اضافه شدن امکان استفاده از کدها و تعرفه های کتاب ارزش نسبی - ویرایش دوم
 • تغییر آرم بیمه نیروهای مسلح در گزارش های چاپی
 • تغییر تلفن های شرکت پرناک در تصویر پس زمینه، تصویر ارتباط با ما، گزارشها و خروجی بیمه
 • اصلاح نام انواع بیمه سلامت در صفحه جستجو و صفحه مشاهده نسخ
 • اصلاح پیغام فعالسازی در بروزرسانی
نسخه 3.0
تاریخ به روز رسانی: 1 ارديبهشت 1394
 • طراحی جلد جدید جهت گزارش بیمه سلامت نرم افزارهای رادیولوژی و آزمایشگاه
نسخه 2.9
تاریخ به روز رسانی: 31 فروردين 1394
 • تغییرات در تگ SG خروجی بیمه تامین اجتماعی نرم افزارهای رادیولوژی و آزمایشگاه
نسخه 2.8
تاریخ به روز رسانی: 25 فروردين 1394
 • تغییرات در تگ SG خروجی بیمه تامین اجتماعی نرم افزار رادیولوژی
نسخه 2.7
تاریخ به روز رسانی: 22 فروردين 1394
 • افزودن امکان تفکیک آزمایش از پاتولوژی در خروجی بیمه سلامت نرم افزار آزمایشگاه
نسخه 2.6
تاریخ به روز رسانی: 20 فروردين 1394
 • افزودن امکان تفکیک گروه های خدمتی در خروجی بیمه سلامت نرم افزار رادیولوژی
 • افزایش سرعت در تهیه خروجی و گزارش بیمه
نسخه 2.5
تاریخ به روز رسانی: 21 اسفند 1393
 • تغییر در محاسبات تعداد نسخ و تعداد خدمات در جلد گزارش بیمه سلامت
نسخه 2.4
تاریخ به روز رسانی: 20 اسفند 1393
 • رفع مشکلات گزارش شده در خروجی بیمه
 • بهینه سازی ماژول گزارش گیری
نسخه 2.3
تاریخ به روز رسانی: 17 اسفند 1393
 • مشاهده لیست تغییرات نرم افزار در نسخه های مختلف از طریق منوی خدمات
 • مشاهده لیست تغییرات جدید نرم افزار قبل از به روزرسانی
 • تهیه پشتیبان کامل از برنامه و بانک اطلاعاتی قبل از به روز رسانی
 • تغییرات در نحوه فعال سازی نرم افزار
نسخه 2.2
تاریخ به روز رسانی: 26 آذر 1393
 • امکان ارسال بانک اطلاعاتی و نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم ارسال خطا در منوی خدمات اضافه شد
 • امکان نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم تماس با ما در منوی خدمات اضافه شد
نسخه 2.1
تاریخ به روز رسانی: 30 مهر 1393
 • حذف شرح خدمت از گزارش چاپی بمنظور خروجی چاپی مناسب تر
نسخه 2.0
تاریخ به روز رسانی: 22 شهريور 1393
 • کامل شدن جلد بیمه برای بیمه های نیروهای مسلح، سلامت، تأمین اجتماعی، کمیته امداد
 • آپدیت تصویر پس زمینه با تلفن های جدید پرناک
نسخه 1.2
تاریخ به روز رسانی: 23 تير 1393
 • امکان تعریف تعرفه های دولتی، غیر دولتی و خصوصی برای هر بیمه بصورت جداگانه
نسخه 1.1
تاریخ به روز رسانی: 17 خرداد 1393
 • اصلاح خطای 117 در ورود نسخ
نسخه 1.0
تاریخ به روز رسانی: 8 خرداد 1393
 • انتشار نرم افزار